Nederland Kantelt

– Jan Rotmans –

Nederland Kantelt

‘Westfriesland kantelt’ ondersteunt het gedachtengoed van de stichting Nederland Kantelt. Dit in 2014 door, onder meer Jan Rotmans, gestarte initiatief bestond initieel uit een kernteam van zeven verbinders. Inmiddels is Nederland Kantelt uitgegroeid tot een team van 250.000 verbinders, kantelaars en koplopers door het heel land. Samen met vele anderen zetten zij zich dagelijks in voor een menselijker, eenvoudiger, liefdevoller en rechtvaardiger Nederland.

Dit doen zij door:

  • Nieuwe initiatieven te ontplooien, zoals ‘Zorgeloos’ een alternatieve zorgverzekering en de Vereniging voor Financiële Versimpeling
  • Kantelvoorbeelden  te verzamelen en zichtbaar te maken via de website en social media;
  • Verbindingen te leggen tussen vernieuwers en initiatieven, én
  • Op zoveel mogelijk plekken in Nederland een podium te bieden aan initiatieven van onderop.
  • Het doel is om over een aantal jaren Nederland gekanteld te hebben en de stichting weer op te heffen. Ook dat is immers vernieuwing.
  • Nederland Kantelt wil antwoord geven op de vraag hoe we samen kunnen bouwen aan een spannender, leuker, mooier en energieker Nederland. Op Nederland Kantelt vind je kantelvoorbeelden en profielen in de domeinen zorg, onderwijs, energie, bouw, cultuur, financiën, water, ruimte en voedsel.

Verbinden

Ieder systeem kent tijden van chaos, dus ook in Nederland. Nederland Kantelt ervaart dat in tijden van chaos verbindingen nodig zijn tussen mensen, sectoren, projecten en regio’s. Nederland Kantelt wil daarom:

  • Vernieuwingsbeweging zichtbaar maken
  • Silo’s afbreken tussen vernieuwingsdomeinen
  • Vernieuwers verbinden en van elkaar laten leren

Versnellen

Samen met jou kan Nederland Kantelt de transitie in de Nederlandse samenleving versnellen. Met versnellen doelen we op onze missie: in 5 jaar willen we het aantal actief betrokken mensen bij de vernieuwingsbeweging van onderop vertienvoudigen. In cijfers betekent dit het volgende: van 250.000 mensen naar een beweging van 2.5 miljoen mensen waarvan 20% van de bevolking ouder dan 20 jaar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.